example 077-9555577

לימודי אנגלית באוניברסיטה העברית

 

קבלה ללימודים

קבלה ללימודים באוניברסיטה העברית אפשרית רק למועמדים שקיבלו ציון 200 לפחות במסגרת מבחן אמיר או ציון 100 לפחות במסגרת מבחן אמירם או פסיכומטרי.

 

קבלה ללימודים בחוגים הבאים דורשת ציון של 220 לפחות במסגרת מבחן אמיר או 120 לפחות במסגרת מבחן אמירם או פסיכומטרי: מדעים ביו-רפואיים, רוקחות, רפואה, רפואת שיניים, אנגלית ובלשנות.

 

לימוד אנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית

כל הסטודנטים נדרשים להגיע לרמת פטור לפני תחילת השנה השנייה ללימודים.

סיווג הסטודנט לרמה באנגלית מתבסס על ציון מבחן אמיר, מבחן אמירם או חלק אנגלית בפסיכומטרי:

  

הרמה באנגלית

הציון באנגלית בפסיכומטרי או במבחן אמירם

הציון במבחן אמי"ר

5

פחות מ-77

פחות מ-177

4

77-84

177-184

3

85-99

185-199

2

100-119

200-219

1

120-133

220-233

פטור

134 ומעלה

234 ומעלה

 

 

הלימודים ברמה 2 הם בתשלום נוסף מעבר לשכר הלימוד. הלימודים ברמה 1 פטורים מתשלום נוסף במשך השנה הראשונה ללימודים בלבד.

 

מתי נבחנים?

מבחני אמיר הקרובים מתקיימים במועדים הבאים:

 

מועד הבחינה

מועד סיום ההרשמה

 2,3 בספטמבר 2015

29.07.15

 11,13 בדצמבר 2015

01.11.15

 15 בפברואר 2016

05.01.16

 20 באפריל 2016

06.03.16

 07 ביולי 2016

23.05.16

 

 

לבירור מועדי מבחן אמירם יש לפנות למדור הרלוונטי באוניברסיטה.

 

אין הגבלה על מספר הפעמים שמותר להיבחן. כמו כן, אין צורך בתקופת המתנה בין בחינה לבחינה וניתן לעשותה מועד לאחר מועד.

 

איזה ציון קובע?

נבחן שיקבל במבחן אמי"ר ציון נמוך מהציון שקיבל בחלק אנגלית במבחן הפסיכומטרי לא ייפגע מכך, שכן הציון הגבוה מביניהם הוא זה שייחשב. כמו כן, נבחן שניגש לכמה מבחני אמי"ר, הציון שייחשב הוא הגבוה מביניהם.

 

לחצו כאן למידע נוסף על מבחן אמיר.

לחצו כאן למידע נוסף על מבחן אמירם.

נסה עכשיו מבחן אמיר לדוגמא.