example 077-9555577

מבחנים לדוגמא

 

סימולציות של אתר פטור

מבחנים לדוגמא הם הדרך הטובה ביותר להתכונן למבחן.לכן כתבנו עבורכם סימולציות של מבחן אמיר לדוגמא (או פרק אנגלית בפסיכומטרי). בתום כל מבחן יוצג הציון שקיבלתם והפתרון המודרך לכל השאלות.


מבחני אמירם לדוגמא

ניגשים למבחן אמירם? כאן תוכלו לפתור מבחן אמירם לדוגמא. בתום כל מבחן יוצג הציון שקיבלתם והפתרון המודרך לכל השאלות.


בחינות של המרכז הארצי לבחינות והערכה

המרכז הארצי פרסם חמישה מבחני אמיר לדוגמא ובחינה פסיכומטרית מכל מועד. מומלץ בחום להדפיס ולפתור לקראת המבחן.