example 077-9555577

מחשבון ציונים

פתרתם מבחן בבית? בואו לבדוק מה הציון שלכם.

כדי לחשב את הציון, יש לסמן את מספר פרקי האנגלית שפתרתם וכמה שאלות היו בכל פרק. לאחר מכן הזינו את מספר התשובות הנכונות בכל פרק. בהצלחה!