­ מבחן אמיר | אנגלית פסיכומטרי | שאלות השלמת משפטים
contact@ptor.co.il 077-9555577 053-2001215 כניסה למנויים הרשמה

Ptor
כניסה
הרשמה אודותינו מבחן אמיר מבחן אמירם פסיכומטרי מבחנים לדוגמא צור קשר

שאלות השלמת משפטים

 

שאלות "השלמת משפטים" Sentence Completion הן השאלות הפותחות את הפרק.

מטרת שאלות אלה, על פי המרכז הארצי לבחינות והערכה, הינה לבדוק את היכולת לזהות ולהבין אוצר מלים בהקשר נתון. ואכן, המיומנות העיקרית הנדרשת לשם הצלחה בשאלות אלה היא שליטה באוצר מילים רחב ככל האפשר.

 

מספר השאלות

פסיכומטרי – סט שאלות "השלמת משפטים" מופיע בתחילת הפרק באנגלית והוא מכיל 8 שאלות. השאלות מסודרות בסדר קושי עולה. כלומר, השאלה הראשונה תהיה הקלה ביותר, והאחרונה הקשה ביותר. כל שאלה קשה במעט מקודמתה.

מבחן אמיר – סט שאלות "השלמת משפטים" מופיע בתחילת הפרק והוא מכיל בין 8 ל-12 שאלות. השאלה הראשונה תהיה הקלה ביותר, והאחרונה הקשה ביותר. כל שאלה קשה במעט מקודמתה.

מבחן אמירם- סט שאלות "השלמת משפטים" מופיע בתחילת המבחן והוא מכיל בין 8 ל-12 שאלות. מספר השאלות ורמת הקושי שלהן משתנה מנבחן לנבחן. זאת, מכיוון שמבחן אמירם הוא מבחן "אדפטיבי" המשתנה בהתאם לתשובות הנבחן.

 

הוראות

This part consists of sentences, with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence.

 

ובעברית (התרגום לעברית אינו מופיע בבחינה):

בחלק זה נתונים משפטים שחסרות בהם מילה או מספר מילים. בכל שאלה עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת המשפט.

 

דוגמאות

(הדוגמאות לקוחות מתוך אתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה)

שאלת השלמת משפטים, אם כן, תציג משפט באנגלית ממנו הושמטו מילה או צירוף מילים, ובמקומם יופיע מקום ריק. לדוגמה:

 

The Abacus – a counting _______ invented thousands of years ago – is still widely used in Asia.

 

מיד לאחר השאלה תופענה ארבע התשובות, מהן יש לבחור את המתאימה:

(1) barrier

(2) hazard

(3) outlet

(4) device

 

כיצד נבחר את התשובה המתאימה?

 

המשפט אומר כך: "החשבונייה - _____ חישוב שהומצא לפני אלפי שנים – עודנה בשימוש נרחב באסיה".

 

תשובה (1) פירושה מחסום, ומכאן שאינה מתאימה להשלים את המשפט. הצירוף "מחסום חישוב" אינו הגיוני.

 

תשובה (2) פירושה סיכון. הצירוף "סיכון חישוב" אינו הגיוני.

 

תשובה (3) פירושה "מוצא" או "יציאה". גם מילה זו אינה מתאימה למשפט.

 

תשובה (4) משמעה אמצעי, או מכשיר. "אמצעי חישוב" הינו צירוף הגיוני, ומכאן שזו התשובה הנכונה.

 

מובן שבכדי למצוא את התשובה הנכונה, יש צורך להכיר את פירושה, או לכל הפחות להכיר את פירושן של שלוש התשובות האחרות, בכדי לפסול אותן. בנוסף, עלינו להכיר כמה שיותר מילים מתוך המשפט שבשאלה, כדי לדעת מי מבין התשובות תשלים אותו בצורה הטובה ביותר. מכאן שאין תחליף ללימוד אוצר מלים בכדי לפתור שאלות מסוג זה.

 

בנוסף לאוצר מלים, פעמים רבות יש צורך להבין את ההגיון הפנימי של המשפט כדי למצוא את התשובה שתשלים אותו בצורה הטובה ביותר. לדוגמה:

 

Many insects and reptiles _______ new surroundings by changing their coloring or appearance.

 

(1) assist in

(2) collide with

(3) descend from

(4) adapt to

 

על פי המשפט שבשאלה, "חרקים וזוחלים רבים _______ סביבה חדשה על ידי שינוי הצבע או המראה החיצוני שלהם".

 

אם נתמקד במבנה הפנימי של המשפט, נבחין במילה by, שפירושה "על ידי". המילה by מעידה על כך שחלקו השני של המשפט "שינוי הצבע או המראה החיצוני שלהם", משמש כאמצעי, כלומר, עונה על השאלה כיצד "חרקים וזוחלים רבים _____ לסביבה חדשה".

 

תשובה (1) פירושה "מסייעים ב-". שינוי הצבע או המראה החיצוני אינו משמש כאמצעי  לחרקים ולזוחלים לסייע בסביבה חדשה, מכאן שהתשובה איננה נכונה.

 

תשובה (2) פירושה "מתנגשים ב-". שינוי הצבע או המראה החיצוני אינו משמש כאמצעי לחרקים ולזוחלים להתנגש בסביבה חדשה, כך שגם תשובה זו אינה נכונה.

 

תשובה (3) פירושה "יורדים מ -", או "צאצאים של -". שינוי הצבע או המראה החיצוני אינו משמש כאמצעי לחרקים ולזוחלים לרדת מסביבה חדשה ואף לא להיות צאצאים שלה, ולכן גם תשובה זו נפסלת.

 

שימו לב, אם פסלנו 3 תשובות, התשובות הנותרת היא בהכרח התשובה הנכונה. ניתן לסמן אותה ולהמשיך הלאה.

 

תשובה (4) פירושה "מסתגלים ל –". ואכן, שינוי הצבע או המראה החיצוני משמש כאמצעי לחרקים ולזוחלים להסתגל לסביבה חדשה, מכאן שזו התשובה הנכונה.

 

מילים שחשוב להכיר

מילים אותן חשוב במיוחד להכיר לשם בחינה נכונה של מבנה המשפט הן מילות קישור (although, unless, hence….), שכן באמצעותן נוכל לזהות את הקשר שבין חלקי המשפט. כמו כן, בלא מעט שאלות השלמת משפטים, מילת הקישור היא זו שנתבקש להשלים. מילות מיקום (...through, underneath, on top of) מאפשרות לנו להבין את יחסי המיקום בין האלמנטים המפורטים במשפט, ומילות זמן
(eventually, following, simultaneously… ) מאפשרות לנו להבין את סדר האירועים. הכרת מילים אלה תעזור לנו להבין את הקשר בין חלקי המשפט ולפתור נכון שאלות השלמת משפטים.

 

דוגמה:

Despite appearing harmless, Dart Frogs are actually very ________.  

 

(1) friendly

(2) nutritious

(3) small

(4) poisonous

 

שאלה זו נפתחת במילת קישור של ניגוד. פירוש המילה Despite הוא "למרות". אנו מבינים שבין שני החלקים של המשפט צריך להיות קשר של ניגוד. בחלק הראשון של המשפט נמסר כי "צפרדעי חץ" נראות בלתי מזיקות. אנו מצפים כי בחלק השני של המשפט יגידו את ההיפך. תשובה (4) poisonous (=ארסיות) מתאימה.

תרגום המשפט: למרות שהן נראות בלתי מזיקות, צפרדעי חץ הן למעשה מאוד ארסיות.

 

קובץ הסברים של המרכז הארצי

המרכז הארצי פרסם קובץ הסברים קצר לגבי פתרון השאלות במבחן אמיר. הקובץ טוב גם למי שניגש למבחן אמירם או לבחינה הפסיכומטרית, מפני ששלוש הבחינות מכילות את אותן השאלות בדיוק.

לחצו כאן כדי להוריד את הקובץ.

 

תרגול שאלות השלמת משפטים באתר "פטור"

לומדת המילים באתר שמה דגש רב על פתרון שאלות השלמת משפטים. הלומדה מאפשרת לימוד אפקטיבי של אוצר המילים הנפוץ במבחן בדרך ייחודית של למידה מתוך הקשר – בסרטי וידאו ובמשפטים אסוציאטיביים.

 

בתום כל פרק לימוד, Episode, תקבלו סט שאלות השלמת משפטים לתרגול. כמו כן, ב"מחברת שלי", My Notebook, תוכלו לתרגל שאלות השלמת משפטים בהתאמה אישית, כלומר לתרגל שאלות על המילים שלמדתם.

 

שימו דגש מיוחד על יחידות הלימוד, ה- Units, שבהן נלמד את אוצר המילים הקריטי למבחן: מילות קישור, מיקום, זמן, סיבה, תוצאה ועוד. כל יחידת לימוד נפתחת בשיעור קצר ובו דוגמה לשאלה מהמבחן. לאחר מכן, תופיע רשימה של המילים החשובות.

 

לסיכום, שאלות השלמת משפטים בודקות את אוצר המילים שלנו. אוצר מילים רחב ורלוונטי לבחינה יבטיח לנו הצלחה בחלק זה של הפרק.

 

לחצו כאן לקריאה על שאלות ניסוח מחדש.