example 077-9555577

יחידות
Units


ביחידות הלימוד תמצאו את המילים שפשוט חייבים להכיר. כל יחידה נפתחת בשיעור קצר המכיל שאלה לדוגמה. כדי לשפר את הזיכרון, חילקנו את המילים לנושאים, סידרנו אותן בטבלאות וצירפנו לכל מילה משפט לדוגמה. תהנו!יחידות שביקרתי בהן יחידות שטרם ביקרתי בהן