example 077-9555577

מבחן אמירם לדוגמא 1


 
לפניך מבחן אמיר"ם לדוגמא.

במבחן מופיעים 3 סוגים של שאלות: השלמת משפטים, הבנת הנקרא וניסוח מחדש.
לכל שאלה מוצגות 4 תשובות. עליך לבחור בתשובה העונה על השאלה בצורה הטובה ביותר.

הקצבת הזמן בבחינה:

לכל שאלה מוקצב זמן למתן תשובה. בחלקו השמאלי העליון של המסך יוצג הזמן הנותר לפתרון כל שאלה. אם לא ענית עד תום הזמן, ייחשב הדבר כאילו ענית תשובה שגויה, ותוצג לפניך השאלה הבאה. לכן, גם אם אינך יודע את התשובה, כדאי לך לנחש.

הערה: מספר השאלות במבחן אמירם משתנה מנבחן לנבחן, ולכן הוא יכול להיות שונה ממספר השאלות בסימולציה הבאה.

בהצלחה!
להמשך יש ללחוץ על מקש <Enter>

 
רוצה ציון גבוה באנגלית?
הרשם עכשיו לקורס הכנה אונליין באתר פטור לפרטים נוספים >> הרשם עכשיו