example 077-9555577

מבחן אמיר - רקע כללי

 

מבחן אמי"ר (ראשי התיבות של: אנגלית מיון לרמות) הוא מבחן מיון בשפה האנגלית. מטרת המבחן היא לאפשר למוסדות להשכלה גבוהה להעריך את רמת האנגלית של מועמדים ללימודים ושל סטודנטים. לפי הציון במבחן אמיר נקבע לכמה קורסים באנגלית הסטודנט יצטרך לגשת במהלך התואר.

 

רבים ניגשים למבחן על מנת לקבל פטור מאנגלית. הפטור ניתן למי שציונו במבחן הוא 134 ומעלה. נבחן שקיבל "פטור" יהיה פטור מקורסים באנגלית במהלך כל לימודיו האקדמיים.

 

את המבחן כותב ועורך "המרכז הארצי לבחינות והערכה", אותו הגוף שכותב את הבחינה הפסיכומטרית. תוכן הפרקים וסוגי השאלות זהים לחלוטין לפרקי האנגלית בפסיכומטרי. לכן, לימוד למבחן אמיר זהה ללימוד אנגלית לפסיכומטרי.

 

למבחן אמיר ניגשים מי שלא עשו מבחן פסיכומטרי, או מי שעשו מבחן פסיכומטרי אך אינם מרוצים מהציון שקיבלו בחלק האנגלית של הבחינה. מטרת המבחן היא לבדוק שליטה באוצר מילים רחב והבנת הנקרא באנגלית.

 

לחץ כאן לפרטים על מבנה מבחן אמיר.