­ פטור מלימודי אנגלית - אוניברסיטת בר אילן
contact@ptor.co.il 077-9555577 053-2001215 כניסה למנויים הרשמה

Ptor
כניסה
הרשמה אודותינו מבחן אמיר מבחן אמירם פסיכומטרי מבחנים לדוגמא צור קשר

לימודי אנגלית באוניברסיטת בר אילן

 

קבלה ללימודים

קבלה ללימודים באוניברסיטת בר אילן אפשרית רק למועמדים שקיבלו ציון אנגלית בפסיכומטרי של 85 לפחות או ציון מבחן אמיר של 185 לפחות.

 

לימודי אנגלית באוניברסיטת בר אילן

סיווג הסטודנט לרמה באנגלית מתבסס על ציון אנגלית בפסיכומטרי או על ציון במבחן אמיר:

 

הרמה באנגלית

ציון אנגלית פסיכומטרי

ציון מבחן אמי"ר

מתחילים מרוכז

50-77

150-177

מתחילים 2

78-84

178-184

טרום 1

85-94

185-194

טרום 2

95-99

195-199

מתקדמים 1

100-119

200-219

מתקדמים 2

120-133

220-233

פטור

134 ומעלה

234 ומעלה

 

כל הקורסים לתואר ראשון מתחת לרמת מתקדמים 2 חייבים בתשלום נוסף מעבר לשכר הלימוד.

 

פטור באנגלית באוניברסיטת בר אילן

סטודנטים באוניברסיטת בר אילן נדרשים להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום השנה השנייה ללימודים.

פטור מקורסים באנגלית זכאים לקבל סטודנטים עם ציון פטור בפסיכומטרי או במבחן אמי"ר, וכן סטודנטים שסיימו בהצלחה קורס מתקדמים.

 

קורסים באנגלית באוניברסיטת בר אילן

  1. קורס מתחילים מרוכז– יש ללמוד את הקורס לפני תחילת הלימודים. קורס שנתי בן 6 שעות שבועיות (162 שעות סה"כ), הכולל שתי רמות – מתחילים 1 ומתחילים 2. מקורס ברמה זו עוברים לקורס טרום 1.
  2. קורס מתחילים 2– יש ללמוד את הקורס לפני תחילת הלימודים. קורס שנתי בן 2 שעות שבועיות (52 שעות סה"כ). מקורס ברמה זו עוברים לקורס טרום 1.
  3. קורס טרום 1 – קורס שנתי בן 4 שעות שבועיות (54 שעות סה"כ). מקורס ברמה זו עוברים לקורס מתקדמים 1.
  4. קורס מתקדמים 1 – קורס שנתי בן 4 שעות שבועיות (108 שעות סה"כ). הקורס מעניק פטור.
  5. קורס מתקדמים 2 – קורס סמסטריאלי בן 4 שעות שבועיות או במתכונת שנתית של 2 שעות שבועיות (54 שעות סה"כ). הקורס מעניק פטור.

 

מתי נבחנים?

מבחני אמיר הקרובים מתקיימים במועדים הבאים:

 

מועד הבחינה

מועד סיום ההרשמה

 2,3 בספטמבר 2015

29.07.15

 11,13 בדצמבר 2015

01.11.15

 15 בפברואר 2016

05.01.16

 20 באפריל 2016

06.03.16

 07 ביולי 2016

23.05.16

 

  

אין הגבלה על מספר הפעמים שמותר להיבחן. כמו כן, אין צורך בתקופת המתנה בין בחינה לבחינה וניתן לעשותה מועד לאחר מועד.

 

איזה ציון קובע?

נבחן שיקבל במבחן אמי"ר ציון נמוך מהציון שקיבל בחלק אנגלית במבחן הפסיכומטרי לא ייפגע מכך, שכן הציון הגבוה מביניהם הוא זה שייחשב. כמו כן, נבחן שניגש לכמה מבחני אמי"ר, הציון שייחשב הוא הגבוה מביניהם.

 

לחצו כאן למידע נוסף על מבחן אמיר באתר ״פטור״.

נסו עכשיו מבחן אמיר לדוגמא.