שאלה 1 מתוך 11 שאלות 
1. Contrary to what many people think, Bonn was in fact the ______ of west Germany, and not Berlin.

colony
habitat
monarchy
capital