שאלה 1 מתוך 11 שאלות 
1. Archeologists can learn a lot about an ancient ______ by analyzing the type of tools its members used.

myth
culture
science
structure