שאלה 1 מתוך 11 שאלות 
1. ______ differences may often lead to a misunderstanding among businessmen from different countries.

Environmental
Awesome
Serial
Cultural