שאלה 1 מתוך 11 שאלות 
1. The size of China's population is frequently regarded as an ______ and not an accurate figure.

effort
restoration
estimation
fornication