שאלה 1 מתוך 11 שאלות 
1. It is impossible to ______ how many planets there are in the universe.

appeal
acknowledge
inflate
estimate