שאלה 1 מתוך 11 שאלות 
1. It is debated whether or not the book of Genesis is based on ______ historical events.

appealing
dull
scarce
true