077-9555577

תוצאה


* בטכניון סף הקבלה הוא 88
* לשם הנוחות, החלוקה לרמות מוצגת כפי שהיא נהוגה באוניברסיטת תל אביב. בשאר האוניברסיטאות החלוקה מאוד דומה, עם זאת, סיווג הקורסים שונה בין אוניברסיטה לאוניברסיטה, ואף בין מחלקה למחלקה.