שאלה 1 מתוך 11 שאלות 
1. The Sports Illustrated swim suit edition is published ______, i.e., only once a year.

naturally
horizontally
annually
formally